Akashic Chronicle: Chapter 3. Inre bilder

Exhibition at Nuda Gallery

Enligt Rudolf Steiners mysterievetenskap bestod människans kropp först bara av en mjuk formbar materia. Jorden befann sig under denna tid i ett böljande tillstånd – under solen hade människans fysiska kropp börjat ta form, men anden och kroppen var inte ett, utan flöt runt varandra i den luftiga gegga som var världen. Under månens kretslopp förenades den fysiska kroppen med eterkroppen och astralkroppen, vilket ledde till det drömartade medvetandets stadium. Från den drömlösa sömnen vaknade nu människan upp till själens inre bilder. Dessa bilder var inte föreställningar av yttre ting, utan gestaltningar av kroppen och själens sinnelag; köttsliga och andliga aktiviteter och egenskaper hade ännu inte helt skiljts åt. Kroppen, precis som själen, var under den här tiden samtidigt manlig och kvinnlig. Den dubbelkönade människan kunde inte förknippa något sinnesintryck med tankar: Hon tänkte inte. Hon levde ett liv helt byggt på drifter.

För att få tillgång till tankeförmågan måste hon begära den. På så sätt måste en ny drift vakna i själen: längtan efter kunskap. Priset för tankeförmågan var att splittra själen och därmed bli enkönad, menade Steiner. När människan blev man eller kvinna i fysisk gestalt, kunde hon endast hänge sig omvärlden med en del av sitt väsen; med den andra delen avskiljde hon sig. Den utåtriktade andliga energin blev den sinnliga kärleken. Men med den sinnliga kärleken kom medvetenheten om sig själv i sinnevärlden, och andras blickar på jaget. Själen blev mer och mer en yttervärldens spegel.

Utställningen Inre bilder gestaltar människans tredje väsenled: Astralkroppen, bärare av lust och olust, passioner, lidelser och drifter. Längs utställningsrummets väggar trycker mänskliga gestalter, kroppar som en slags känslornas behållare, i olika poser för att dölja sina begär för betraktaren. Nicole Walkers två väggmonterade skulpturer är vända med ryggen mot betraktaren, penetrerade rakt i hjärtat med en buttplug. I Kasper Nordenströms målningar trycker sinnesrörelserna upp ur bildplanet och får linoljan att bubbla på ytan eller rinna över kanterna. Vissa målningar har fått duken avsliten och lämnas hudlösa, limresterna går som ärr över deras bara kroppar. Mitt i galleriet hänger That desire och får rummets astrala energi att vibrera. Från fem köttkrokar dinglar lika många dildos och väcker både åtrå och skam i de omringande gestalterna. Utställningen förkroppsligar spänningen mellan människans rena drifter och emotioner, kropp och självmedvetenhet. Inre bilder handlar om kroppens ansträngningar att dölja eller dela sina fantasier.

Utställningsserien Akashakrönikan har uppstått ur antroposofen Rudolf Steiners bok med samma titel. I boken, skriven mellan 1904 och 1906, utmanar författaren världsgåtan. Rudolf Steiner tar sig an den ambitiösa uppgiften att i stora drag, över 250 sidor, beskriva alltets evolution, och i synnerhet människans utveckling genom de fyra väsenleden: Den fysiska kroppen, eterkroppen, astralkroppen och anden. Genom fyra utställningar i väsenledens tecken resignerar vi i mystikens armar och rättar oss efter den längtande människosjälens behov av att söka en högre världsåskådning, bortom materialismen, utöver den förgängliga individualiteten. Genom Akashakrönikans fyra utställningar rör vi oss närmare människoandens vara och själens eviga väv.

Nicole Walker, That desire, 2021
Nicole Walker, The Divine mother – Giver of life and pain, 2021
Nicole Walker, The daughter, 2021
Kasper Nordenström, Transparens, 2024
Kasper Nordenström, Transparens 2, 2024
Kasper Nordenström, Transparens 3, 2024
Kasper Nordenström, Spår, 2024
Kasper Nordenström, Spår 2, 2024
Kasper Nordenström, Halv, 2024